Các Chuẩn PCGD-quy định phục vụ công tác CMC-PCGD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PCGD
Người gửi: Hà Thị Cúc
Ngày gửi: 16h:30' 02-08-2011
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO CMC-PCGD Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CMC-PCGD:

Thông tư 14 ngày 05/08/97 của BGD về hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học
+ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐTBan hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Quyết định số 26 ngày 05/07/2001 của BGD về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Công văn số 6170 ngày 18/7/2002 của BGD về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Công văn số 3420 ngày 23/4/2003 của BGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phổ cập bậc trung học
Công văn số 2543 ngày 07/11/2007 của Liên sở Tài chính – GDĐT về việc hướng dẫn định mức phục vụ công tác xóa mù chữ- phổ cập giáo dục
Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính số 08/2005 ngày 5/1/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, SỔ SÁCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CMC-PCGD
* CHỐNG MÙ CHỮ
Phiếu điều tra trình độ văn hóa của đơn vị
Sổ chống mù chữ
Danh sách người từ 15 -35 tuổi mù chữ
Bảng thống kê kết qủa XMC .
Danh sách học viên được miễn hoãn
Danh sách huy động và công nhận học viên XMC
Bài kiểm tra học viên

*PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC.
Danh sách trẻ 14 tuổi của xã .
Sổ danh bộ nhà trường .
Sổ PCGDTH được cập nhật hàng năm
Danh sách trẻ 6- 14 tuổi ngoài nhà trường
Danh sách huy động ra lớp trình độ 2 hàng năm
Bảng ghi tên - Ghi điểm học sinh tốt nghiệp tiểu học
Danh sách trẻ 11-14 tuổi tốt nghiệp TH
Danh sách học sinh chuyển trường hoặc sổ theo dõi học sinh chuyển trường
Biểu mẫu thống kê kết qủa PCGDTH
Sổ điểm của học sinh từng trường
* PHỔ CẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Sổ theo dõi PCGDTHCS
Sổ danh bộ THCS (TrườngTHCS cập nhật )
Biểu mẫu thống kê PCGDTHCS (TrườngTHCS Phối kết hợp với trường Tiểu học lên biểu )
Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS (TrườngTHCS lưu một bản, 1 bản photo chuyên trách dùng để cập nhật )
Danh sách học sinh HTCTTH năm qua vào học lớp 6 Danh sách học sinh theo tiêu chuẩn 2. (TrườngTHCS)
Danh sách đối tượng 11 – 18 tuổi còn ngoài nhà trường , khuyết tật, chuyển đi, chuyển đến. (TrườngTHCS)
Phiếu điều tra (TrườngTHCS Phối kết hợp với trường TH, MN lên biểu )
Danh sách trẻ 15-18 tuổi tốt nghiệp hàng năm.
Sổ điểm học sinh từng lớp
* PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC
Sổ theo dõi PCGDBTH
Bảng ghi tên ghi điểm (TrườngTHCS lưu một bản, 1 bản photo chuyên trách dùng để cập nhật )
Danh sách học sinh tốt nghiệp THPH, THCN, dạy nghề trước 3 năm học trước thời điểm kiểm tra
Biểu thống kê tổng hợp kết quả huy động
Báo cáo quá trình tổ chức thực hiên và kết quả.
Sổ theo dõi học sinh chuyến đi, chuyển đến, khuyết tật, miễn hoãn, học ngoài địa bàn …
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Quyết định thành lập ban chỉ đạo CMC – PCGDTH – THCS xã, quyết định công nhận các năm trước.
Biên bản tự kiểm tra công nhận xã
Tờ trình đề nghị Huyện về kiểm tra công nhận xã .
Kế hoạch XMC – PCGDTH – THCS
Sổ nghị quyết ban chỉ đạo
Các văn bản, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương
Các văn bản chỉ đạo của cấp trên : Văn bản của Bộ, Tỉnh, Sở GD – ĐT, Huyện, phòng GD – ĐT về công tác này.
Hồ sơ quyết toán kinh phí các năm.


CÁC CHUẨN QUỐC GIA VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

Chuẩn XMC
Cá nhân : Kiểm tra công nhận hết mức 3 ( hoặc hết chương trình lớp 3 tiểu học )
Xã, thị trấn : Có 90% trở lên số người trong độ tuổi 15-35 được công nhận biết chữ ( vùng khó khăn , miền núi từ 15-25 tuổi)
Huyện : Có 90% trở lên số đơn vị cơ sở xã ,phường được công nhận đạt chuẩn ( Miền núi , vùng khó khăn 80%)
Chuẩn PCGDTH
Cá nhân : Tốt nghiệp
 
Gửi ý kiến