Tin Hoạt Động Qua Ảnh

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC02089.jpg DSC02088.jpg Chiec_Khan_Gio_Am.mp3 TRUONG_THCS_TAN_HOA.jpg IMG_0032.jpg Anh005.jpg Icon2.png Anh024.jpg Anh013.jpg Anh010.jpg Anh002.jpg Con_duong_toi_truong.swf 19112011208.jpg 19112011196.jpg 19112011199.jpg DSC020681.jpg LOGO_TAN_LAP_A.jpg Baner1.swf New_Folder.jpg DSC034981.jpg

  Tài nguyên dạy học

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Các Chuẩn PCGD-quy định phục vụ công tác CMC-PCGD

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PCGD
  Người gửi: Hà Thị Cúc
  Ngày gửi: 16h:30' 02-08-2011
  Dung lượng: 52.0 KB
  Số lượt tải: 54
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BAN CHỈ ĐẠO CMC-PCGD Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

  I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CMC-PCGD:

  Thông tư 14 ngày 05/08/97 của BGD về hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học
  + Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐTBan hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
  Quyết định số 26 ngày 05/07/2001 của BGD về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
  Công văn số 6170 ngày 18/7/2002 của BGD về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở
  Công văn số 3420 ngày 23/4/2003 của BGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phổ cập bậc trung học
  Công văn số 2543 ngày 07/11/2007 của Liên sở Tài chính – GDĐT về việc hướng dẫn định mức phục vụ công tác xóa mù chữ- phổ cập giáo dục
  Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính số 08/2005 ngày 5/1/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

  CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, SỔ SÁCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CMC-PCGD
  * CHỐNG MÙ CHỮ
  Phiếu điều tra trình độ văn hóa của đơn vị
  Sổ chống mù chữ
  Danh sách người từ 15 -35 tuổi mù chữ
  Bảng thống kê kết qủa XMC .
  Danh sách học viên được miễn hoãn
  Danh sách huy động và công nhận học viên XMC
  Bài kiểm tra học viên

  *PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC.
  Danh sách trẻ 14 tuổi của xã .
  Sổ danh bộ nhà trường .
  Sổ PCGDTH được cập nhật hàng năm
  Danh sách trẻ 6- 14 tuổi ngoài nhà trường
  Danh sách huy động ra lớp trình độ 2 hàng năm
  Bảng ghi tên - Ghi điểm học sinh tốt nghiệp tiểu học
  Danh sách trẻ 11-14 tuổi tốt nghiệp TH
  Danh sách học sinh chuyển trường hoặc sổ theo dõi học sinh chuyển trường
  Biểu mẫu thống kê kết qủa PCGDTH
  Sổ điểm của học sinh từng trường
  * PHỔ CẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ
  Sổ theo dõi PCGDTHCS
  Sổ danh bộ THCS (TrườngTHCS cập nhật )
  Biểu mẫu thống kê PCGDTHCS (TrườngTHCS Phối kết hợp với trường Tiểu học lên biểu )
  Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS (TrườngTHCS lưu một bản, 1 bản photo chuyên trách dùng để cập nhật )
  Danh sách học sinh HTCTTH năm qua vào học lớp 6 Danh sách học sinh theo tiêu chuẩn 2. (TrườngTHCS)
  Danh sách đối tượng 11 – 18 tuổi còn ngoài nhà trường , khuyết tật, chuyển đi, chuyển đến. (TrườngTHCS)
  Phiếu điều tra (TrườngTHCS Phối kết hợp với trường TH, MN lên biểu )
  Danh sách trẻ 15-18 tuổi tốt nghiệp hàng năm.
  Sổ điểm học sinh từng lớp
  * PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC
  Sổ theo dõi PCGDBTH
  Bảng ghi tên ghi điểm (TrườngTHCS lưu một bản, 1 bản photo chuyên trách dùng để cập nhật )
  Danh sách học sinh tốt nghiệp THPH, THCN, dạy nghề trước 3 năm học trước thời điểm kiểm tra
  Biểu thống kê tổng hợp kết quả huy động
  Báo cáo quá trình tổ chức thực hiên và kết quả.
  Sổ theo dõi học sinh chuyến đi, chuyển đến, khuyết tật, miễn hoãn, học ngoài địa bàn …
  CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
  Quyết định thành lập ban chỉ đạo CMC – PCGDTH – THCS xã, quyết định công nhận các năm trước.
  Biên bản tự kiểm tra công nhận xã
  Tờ trình đề nghị Huyện về kiểm tra công nhận xã .
  Kế hoạch XMC – PCGDTH – THCS
  Sổ nghị quyết ban chỉ đạo
  Các văn bản, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương
  Các văn bản chỉ đạo của cấp trên : Văn bản của Bộ, Tỉnh, Sở GD – ĐT, Huyện, phòng GD – ĐT về công tác này.
  Hồ sơ quyết toán kinh phí các năm.


  CÁC CHUẨN QUỐC GIA VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

  Chuẩn XMC
  Cá nhân : Kiểm tra công nhận hết mức 3 ( hoặc hết chương trình lớp 3 tiểu học )
  Xã, thị trấn : Có 90% trở lên số người trong độ tuổi 15-35 được công nhận biết chữ ( vùng khó khăn , miền núi từ 15-25 tuổi)
  Huyện : Có 90% trở lên số đơn vị cơ sở xã ,phường được công nhận đạt chuẩn ( Miền núi , vùng khó khăn 80%)
  Chuẩn PCGDTH
  Cá nhân : Tốt nghiệp
   
  Gửi ý kiến